Ispiši ovu stranicu
Utorak, 08 Travanj 2008

DUBRAVKA ŠUICA NA SASTANKU ODBORA MINISTARA VIJEĆA EUROPE

Dubravka Šuica, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, dubrovačka gradonačelnica i saborska zastupnica na današnjem je sastanku Odbora ministara Vijeća Europe održala predavanje na temu doprinosa lokalne samouprave međukulturnom i međuvjerskom dijalogu u modernom europskom društvu.

Dubravka Šuica, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, dubrovačka gradonačelnica i saborska zastupnica na današnjem je sastanku Odbora ministara Vijeća Europe održala predavanje na temu doprinosa lokalne samouprave međukulturnom i međuvjerskom dijalogu u modernom europskom društvu. - Kulturna različitost predstavlja ekonomsku, društvenu i političku prednost, a međukulturni dijalog mora se temeljiti na poštivanju ljudskih prava, načela demokracije i vladavine prava, kazala je tom prigodom Dubravka Šuica istaknuvši kako dijalog među kulturama i religijama mora započinjati upravo u našim gradovima i našim regijama. Današnji sastanak u Vijeću Europe u Strassbourgu, kojemu uz ministre vanjskih poslova država članica nazoče i predstavnici vjerskih zajednica i civilnog društva, odvija se u ozračju 2008. kao godine međukulturnog dijaloga i kampanje „SVI RAZLIČITI, SVI JEDNAKI“ (http://alldifferent-allequal.info) koja se provodi u 42 zemlje Europske unije.

 

https://www.dubrovnik.hr/novost_clanak.php?id=2047