Ispiši ovu stranicu
Petak, 16 Rujan 2011

Video: Dubravka Šuica u Kievu na Predsjedništvu Kongresa

Saborska zastupnica Dubravka Šuica sudjeluje u Kievu na sjednici Predsjedništva kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća europe. Glavne teme su praćenje lokalne demokracije, posebno u Italiji i Turskoj, te implementacija Europske povelje o lokalnoj upravi i samoupravi u upravne sustave zemalja članica.Traži se način kako bi se posebice ojačala povelja, a kako bi imala obvezujuće učinke, budući da je zamjećeno da mnoge zemlje članice krše Povelju, a posebno kada se radi o decentraliziranim funkcijama, kao što je financiranje lokalne samouprave.

 

Tonski prilog dostupan je ovdje.

 

http://www.hdz-dubrovnik.com/index.php/item/447-video-dubravka-suica-u-kievu-na-predsjednistvu-kongresa