• dubravka-suica-slide18.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-1AP.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-1L.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-A.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-B.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-C.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-D.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-E.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-F.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-G.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-H.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-I.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-J.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-K.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-M.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-N.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-O.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-Q.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-R.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-S.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-T.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-V.jpg
28 Studeni 2016

Pitanje Šuice Komisiji o rodnom jazu

PITANJE (28.11.2016.)

Unatoč načelu jednake plaće utvrđenom Ugovorima, žene u EU-u i dalje se suočavaju s razlikom u plaćama između spolova. Podaci Eurostata iz 2013. pokazuju da razlika u plaćama muškaraca i žena u EU-u iznosi 16,3 %.

Žene bi trebale imati veću ulogu u ekonomiji i potrebno je promicati veći udio žena u radnoj snazi, što će povećati rast, smanjiti nejednakosti i poduprijeti diversifikaciju, kao što je najavljeno u pet posebnih mjera za uklanjanje rodnog jaza koje je predložio MMF.

1. Koje mjere na razini EU-a Komisija namjerava predložiti za promicanje angažiranijeg djelovanja u državama članicama?

2. Hoće li Komisija zahtijevati od država članica da izrade mjere prikladne za rješavanje pitanja nejednakih plaća žena i muškaraca i uspostaviti pouzdan sustav za praćenje i ocjenjivanje djelovanja država članica kako bi surađivala s njihovim institucijama?

3. Kada Komisija namjerava revidirati Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5.srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-008868+0+DOC+XML+V0//HR&language=hr

 

ODGOVOR (23.02.2017.)

Odgovor gđe Jourová u ime Komisije

Među ključnim prioritetnim područjima Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2016. do 2019. je smanjenje razlike u plaći između spolova.

Komisija neprestano prati provedbu zakonodavstva EU-a u kojem je propisano načelo jednake plaće. U izvješću Komisije o primjeni Direktive 2006/54 zaključeno je da je primjena odredaba o jednakoj plaći u praksi u državama članicama jedno od najproblematičnijih područja Direktive. Preporuka Komisije iz 2014. o transparentnosti plaće promiče djelotvorniju primjenu zakonodavstva kojim se propisuju jednake plaće kroz paket instrumenata konkretnih mjera. Komisija trenutačno priprema izvješće o provedbi te Preporuke na temelju kojeg će Komisija lakše procijeniti jesu li potrebne dodatne mjere na razini EU-a. Tijekom 2016. Komisija je također poticala države članice da uče jedna od druge putem seminara na kojem su u fokusu bili zahtjevi za poduzeća u pogledu izvješćivanja i rodno neutralne klasifikacije radnih mjesta. Komisija također potiče dionike da istraže i utvrde stanje razlika u plaći, da postanu svjesniji tog problema te da pristupe rješavanju njegovih temeljnih uzroka.

U godišnjem izvješću Komisije o ravnopravnosti žena i muškaraca svake se godine izvješćuje o napretku u postizanju ravnopravnosti spolova. Izvješće daje pregled aktivnosti koje su države članice poduzele u svim prioritetnim područjima, među kojima je smanjenje razlike u plaći između spolova. Politike država članica prate se također u okviru Europskog semestra za ekonomsku koordinaciju. U 2016. dane su preporuke za pojedine države kako bi se potaknulo države članice da uklone prepreke gospodarskoj neovisnosti i da poboljšaju dostupnost kvalitetne i pristupačne skrbi o djeci, za koju je poznato da smanjuje razlike u plaći između spolova, a europski strukturni i investicijski fondovi podupiru ulaganja u ustanove za pružanje skrbi.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-008868&language=HR

Poslijednja izmjena dana 04-04-2017

Moja EUropska putovnica

moja-europska-putovnica-ds

Moje konferencije

moje-konferencije-dubravka-suica

Novosti

VIDEO

 (VIDEO) Kampanja za europske izbore 2019

 video-5

 

(VIDEO) HRT1: Dubravka Šuica "U svom filmu"   
u-svom-filmu
 
(VIDEO) RTL Exkluziv: Poznate Hrvatice nosile humanitarnu modnu reviju 
 

Tweets

Newsletter

Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije. Nastavkom pregledavanja stranice pristajete na Uvjete korištenja. Pročitajte više

Prihvaćam